ể c ợc bản dịch kịp thời với chất lợng cao v gi cả phải chng, hãylin hệ với chng ti:

iện thoại: +886-2-2345-1808

Fax: +886-2-2345-5580

Email: m96.k88@msa.hinet.net or service@trsunited.com

ịa chỉ: 11F, No.48, Sec 2, Keelung Rd ., Xinyi district, Taipei City, Taiwan 110 (R.O.C.)


 
聯合翻譯有限公司

台北市信義區基隆路二段48號11樓
11F, No.48, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 (R.O.C.)


TEL: 02-2345-1808
FAX: 02-2345-5580


E-mail: m96.k88@msa.hinet.net
service@trsunited.com
Copyright . T-UNITED. All Rights Reserved.